چهار مرتبه. دفعه اول در ابتدای بارداری برای آنکه مشخص شود بارداری در داخل رحم است یا خارج از رحم می باشد. بار دوم در هفته دوازدهم می باشد؛ بار سوم در هفته ۲۲ و بار چهارم در هفته ۳۲ می باشد

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٩