هدف اولین ویزیت در دوران بارداری شامل : تایید حاملگی ،تعیین وضع سلامتی مادر وجنین ،تعیین سن حاملگی ،شروع برنامه ای برای ادامه مراقبت های مامایی می باشد. پس از تایید حاملگی برای تایید سلامت مادر لازم است یک سری آزمایشات تکمیلی انجام شود که در بخش مراقبت های ماه های مختلف دوران بارداری شرح داده خواهد شد.

این مراقبت ها باید از ماه اول بارداری شروع شود. لذا لازم است در هر زمانی که بارداری تشخیص داده می شود پرونده بهداشتی تکمیل شود.البته اغلب، شروع مراقبت ها به علت تاخیر در تشخیص دیرتر انجام می شود. به هر حال مراقبت های معمول در هر دوره از بارداری متفاوت است.

معاینات دوران بارداری از ماه 1 تا 6 ، ماهانه یک بار ،ماه های 7و8 ماهانه دو بار وبعد از آن در ماه 9 به صورت هفتگی انجام می شود.در صورت مراجعه  زن  باردار از ماه اول بارداری جمعا 14 مراقبت دوران بارداری انجام می شود .با توجه به این که اغلب زنان از ماه اول بارداری مراجعه نمی کنند ،لذا اغلب تعداد مراقبت ها کمتر از آن خواهد بود . در هر حال مطلوب است که یک زن باردار در کل دوران بارداری حداقل 6 بار مراقبت شود.

صدای قلب جنین را با گوشی مامایی در هفته 20 و با اولتراسوند در هفته 8 حاملگی می توان شنید. ارتفاع رحم پس از خالی کردن مثانه باید اندازه گیری می شود . در سن حاملگی 31-20 هفته ارتفاع قله ی رحم از بالای استخوان عانه بر حسب سانتی متر با سن بارداری برابر است.

 ( مراقبت های ماه اول حاملگی – مراقبت های ماه اول بارداری )
در اولین مراجعه زن باردار آزمایشات زیر باید انجام شود:

غلظت خون و گروه خونی ( در صورت ار هاش منفی بودن زن و ارهاش مثبت شوهر لازم است مورد به پزشک ارجاع شود) ، BT, CT، اوره ، کراتینین، قند خون ناشتا و آزمایش ادرار. در صورت لزوم کشت ادرار نیز انجام می شود. در حال حاضر آزمایشات ایدز ، HBSAgو سونوگرافی جزو آزمایشات روتین دوران بارداری نمی باشد ولی در صورت نیاز لازم است انجام شود. آزمایش قند خون پس از ماه 5 نیز یک بار دیگر باید درخواست شود

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٩