45 درصد از بیماران نیازمند جراحی های ناهنجاری قلب کودکان، حاصل ازدواج‌های فامیلی هستند، بهتر است این افراد در هفته شانزدهم تاهجدهم حاملگی، توسط پزشک قلب اطفال برای جنین خود اکوی جنینی انجام دهند.

پزشک قلب اطفال می‌تواند در هفته شانزدهم تا هجدهم حاملگی با انجام اکوی قلب جنین یا حتی اکوی معمولی از روی شکم مادر، ناهنجاری احتمالی قلب جنین و نیز صعب العلاج یا قابل علاج بودن آن را تشخیص دهد.

در این صورت پزشک نتیجه را با والدین درمیان گذاشته و آنها می‌توانند در مورد سقط یا نگهداشتن جنین تصمیم بگیرند.

اهمیت فردی که که اکوی گفته شده را انجام می‌دهد بیش از اهمیت نوع دستگاه است چرا که این متخصص قلب کودکان است که با ناهنجاری‌های قلب اطفال آشناست و تنها با گذاشتن پرو اکو روی شکم مادر در هفته شانزدهم تاهجدهم حاملگی، می‌تواند ناهنجاری احتمالی قلب جنین و صعب العلاج یا قابل علاج بودن آن را تشخیص دهد.

ازدواج فامیلی، سقط مکرر و داشتن طفلی با ناهنجاری قلب یا اندام‌های دیگر در خانواده را از عوامل شناخته شده‌ای عنوان کرد که زوج‌ها را مستعد داشتن طفلی با ناهنجاری قلب می‌کند و به این زوج ها توصیه کرد که با ملاحظات گفته شده، اکوی جنینی انجام دهند.

این عوامل متفاوت از جوامع غربی است. و در خصوص عوامل مشترک، به مصرف برخی داروها مانند داروهای ضد تشنج، مجاورت مادر باردار با برخی بیماریهای عفونی ویروسی و سن زیاد یا کم مادر می باشد..

/ 0 نظر / 7 بازدید