سونوگرافی های سه بعدی و چهار بعدی برای جنین خطر ساز است 16 weeks fetus pictures
متاسفانه امروزه بسیاری از سونوگرافی های انجام شده در دوران بارداری در ایران غیرضروری و تنها به قصد تشخیص جنسیت است نه تشخیص ناهنجاریهای مادرزادی و انجام سونوگرافی های بی مورد تنها بیمار را متحمل هزینه های بالا نموده و برای جنین نیز عوارض نامطلوبی دارد.
در انجام سونوگرافی باید تعیین ناهنجاری های مادرزادی در اولویت قرار گیرد و از آنجا که جنین در این زمان در حال رشد و تکامل است ناهنجاری ها بهتر شناسایی میشوند.همچنین در صورت تشخیص ناهنجاری که بنا به قانون منجر به عسر و حرج والدین شود سقط باید قبل از ماه چهارم باردای انجام پذیرد......................................زنان بارداری که در اعضای خانواده یا خویشان آنها سابقه ابتلا به بیماری های مادرزادی وجود دارد ............................................در سایرین نیز اگر قصد انجام سونوگرافی تعیین جنسیت جنین است آن را در هفته 14 تا 16 بارداری انجام دهند تا در صورت مشاهده ناهنجاری احتمالی امکان توقف بارداری وجود داشته باشد.
مهمترین موارد استفاده از سونو شامل مطالعه سن جنین - بررسی حالت طبیعی جنین - اندازه گیری استخوان ها - بررسی قلب - فرم سر - حرکات تنفسی - مقدار مایع آمینیوتیک - تشخیص برخی مالفورماسیونها و در نهایت تعیین جنسیت جنین است و تمام این بررسی ها باید در عرض 30 دقیقه باشد و از انجام سونو غیرضروری باید جدا پرهیز کرد

/ 0 نظر / 5 بازدید