ضرب‌المثل

 • «برای همه مادره، برای ما زن بابا.»
 • «بهشت زیر پای مادران است.»
 • «پدر و مادر هرقدر که پیر باشند، وجودشان به ز عدم.» ضرب‌المثل ایتالیایی
 • «پستان مادرش را گاز گرفته.»
 • «تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب انتخاب کن!» ضرب‌المثل چینی
 • «تا گوساله گاو شه، دل مادرش آب شه.»
 • «دایه از مادر مهربان‌تر را باید پستان برید.»
 • «دختر تنبل، مادر کدبانو را دوست داره.»
 • «دختری (عروسی) که مادرش تعریف بکنه برای آقادائیش خوبه.»
 • «زن تا نزائیده دلبره، وقتیکه زائید مادره.»
 • «سوسکه از دیوار بالا میرفت مادرش میگفت: قربون دست و پای بلوریت.»
 • «سیاست پدر و مادر ندارد.»
 • «عروسی که مادرشوهر نداره اهل محل مادرشوهرشند.»
 • «عزیز مادر.»
 • «کسی که با مادرش زنا کنه، با دیگران چه‌ها کنه.»
 • «مادر آزادگان کم آرد فرزند.»
 • «مادر بچه‌اش را به خواب نمی‌تواند ببیند.»
 • «مادر به اسم بچه، می‌خورد قند و کلوچه.»
 • «مادر دزد گاهی سینه می‌خورد، گاهی سینه می‌زند.»
 • «مادر را دل سوزد، دایه را دامن.»
 • «مادر، عاشق بی‌عار است.»
 • «مادر که نیست، با زن‌پدر باید ساخت.»
 • «مادرمرده را شیون میاموز.»
 • «مادر نسوخت، مادراندر سوخت.»
 • «مادر و میهن هرکسی از آسمان هم بزرگتر است.» ضرب‌المثل هندی
 • «مادر هفت‌تا.»
 • «میان گریه‌کنندگان، گریه مادر عیان است.» ضرب‌المثل عربی
 • «هزار سیلی مادر را در ازای یک بوسه از مادر خریدارم.» ضرب‌المثل ارمنی
 • «یکی گفت: مادرم را می‌فروشم. گفتند: مگر کسی مادرش را هم می‌فروشد؟ گفت: قیمتی می‌گم که نخرند.»
/ 0 نظر / 107 بازدید