بیلی روبین غیر مستقیم و محلول در چربی میتواند به سلسله اعصاب مرکزی در حال تکامل آسیب برساند. بخصوص هنگاهی که غلظت بیلی روبین غیر مستقیم بیش از ظرفیت پذیرش آلبومین میباشد. کرنیکتروس به مواردی گفته می شود که بیلی روبین غیر مستقیم در سلول مغزی( به خصوص در گانکلیون بازال) رسوب کرده و باعث اختلال در متابولیسم و فعالیت نرون ها شده است. بیلی روبین غیر مستقیم به علت محلول بودن در چربی میتواند از سد بین خون و مغز عبور کند.. در برخی تئوری ها چنین عنوان میشود که اختلال در بین سد خون و مغز.. امکان عبور مجموعه بیلی روبین- آلبومین یا مجموعه بیلی روبین آزاد- اسید چرب را فراهم می سازد.

کرنیکتروس در مواقعی رخ میدهد که میزان بیلی روبین نسبت به سن داخل رحمی فوق العاده زیاد باشد. نوزادان ترم معمولا تا زمانی که میزان بیلی روبینشان کمتر از 25-20 است دچار کرنیکتروس نمی شوند. هر چه میزان بیلی روبین موجود در سرم
از حد 25 بیشتر شود خطر بروز کرنیکتروس بیشتر میشود.

در موارد ابتلا به سپسیس , مننژیت, همولیز, آسفیکسی, هیپوکسی, هیپوترمی, هیپوگلیسمی, و داروهائی که با بیلی روبین رقابت میکنند.. و نارس بودن نوزاد, حتی بیلی روبین کمتر از 20 واحد نیز ممکن است باعث کرنیکتروس شود.

سایر عواملی که به بروز کرنیکتروس در نوزادان ترم کمک میکند..شامل همولیز, یرقان در 24 ساعت اول تولد و تاخیر در تشخیص بیلی روبین بالا می باشد. نوزادان بسیار نارس با وزنی کمتر از هزار گرم با بیلی روبینی کمتر از 10 نیز دچار کرنیکتروس شده اند

/ 0 نظر / 6 بازدید