newborn-photography-tips-1.jpg
آگاهی ازچگونگی دردهای قبل از زایمان - که مجموعه ای از انقباضات و انبساطات رحمی است - به زن باردار نوعی آرامش و اطمینان خاطر بیشتر می بخشد و از نظر روحی به آمادگی او در هنگام مواجه شدن با آنها کمک می نماید.
حدوداً چند روز قبل ازشروع دردهای زایمان، اغلب زن باردار شاهد ترشحاتی خونی ( show) خواهد بود. علاوه بر این، ظاهر شدن دردهای موقت و گذرا که احساسی شبیه به زمان قاعدگی را به همراه دارند، از علائم مشخصه دیگر نزدیک بودن دردهای زایمانی محسوب می شوند .
این دردها، در پی بروز انقباضات و انبساطات رحمی متداومی ، که از نظم خاصی برخوردارند، ظاهر شده و به تدریج از فاصله زمانی آنها کاسته و شدیدتر می شود و در برخی ازموارد ، با علائمی همچون لکه بینی ( spotting )، ترشحات مجرای رحم، پاره شدن کیسه آب (کیسه آمنیون ) همراه می باشند.
درصورتی که هیچ اثری از دردهای زایمانی وجود نداشته باشد، اما ترشحات مجرای رحم مشاهده شده و یا پاره شدن کیسه آب اتفاق بیفتد ، بایستی فوراً به پزشک معالجتان مراجعه نموده و خود را برای زایمان آماده کنید.

/ 0 نظر / 6 بازدید