رنگ زرد نوزادان به علت تجمع رنگدانه‌های محلول در چربی (بیلی روبین) در پوست استکه در مقادیر بالا و در شرایط مختلف برای نوزاد سمی می‌باشد. زردی معمولا در۶۰ درصدنوزادانی که به موقع متولد شده‌اند و در۸۰ درصد نوزادان نارس طی هفته اول دیدهمی‌شود. زردی معمولا از سر و صورت شروع شده و با افزایش سطح بیلی روبین به سمتاندام‌ها انتشار می‌یابد. زردی چهره نشانه وجود ۵ میلی‌گرم و زردی تا اواسط شکمنشانه ۱۰ تا ۱۵ میلی‌گرم و زردی اندام و کف دست و پا نشانه وجود ۲۰ میلی گرم بیلیروبین در دسی‌لیتر خون است.
علل شایع زردی در نوزادان عبارتند از:
● زردی فیزیولوژیک:
از روز ۲ و ۳ شروع شده و به حداکثر میزان خود می‌رسد و سپس بتدریجکاهش می‌یابد و در روز پنجم تا هفتم و پس از ۱۰ تا ۱۴ روز به حد طبیعی برمی‌گردد. تغذیه بلافاصله نوزاد سطح بیلی روبین را کاهش می‌دهد.
● عوامل مستعدکننده: دیابت مادر، نژاد، نارس بودن نوزاد، بعضی داروها، نوزاد مذکر، شیر مادر، تاخیر در دفع مدفوع نوزاد، سابقه زردی فیزیولوژیک در خواهر و برادر و کاهش وزن.
در موارد زیر،زردی ممکن است به علت بیماری زمینه‌ای باشد: زردی در ۲۴ تا ۳۶ ساعت اول، افزایشسریع بیلی روبین، گسترش زردی تا اواسط شکم، زردی طولانی‌مدت بیش از ۲ هفته و سایرموارد مثل سابقه فامیلی، رنگ پریدگی، بزرگی کبد و طحال، عدم موفقیت روش فتوتراپی درکاهش زردی، استفراغ، خواب آلودگی، تغذیه ضعیف، کاهش وزن شدید، مدفوع بی‌رنگ و ادرارپر رنگ.
● زردی ناشی از شیر مادر:
در دو نوع زودرس و دیررس وجود دارد. نوع زودرس قبل از روز هفتم شروع می‌شود و عوامل مستعد کننده نوزاد عبارتند از کاهش مصرف شیر مادر و خوراندن آب قند و درمان آن، شیردهی مکرر ( بیش از ۱۰ بار در ۲۴ ساعت ) ومنع مصرف آب و آب قند است. نوع دیررس بعد از هفته اول شروع می‌شود
.● درمانعمومی:
بر اساس شدت افزایش بیلی روبین از روش‌های زیر استفاده می‌شود: فتوتراپی، تعویض خون و تجویز دارو. در شرایطی که میزان بیلی روبین درحدی است کهنیاز به تعویض خون باشد نمی‌توان از فتوتراپی استفاده کرد.
● کرن ایکتروس:
بیلی روبین محلول در چربی برای دستگاه اعصاب مرکزی در حال رشد، سمی است و درسلول‌های مغز رسوب می‌کند و اگر مقدار بیلی روبین بیشتر از ۲۵ میلی‌گرم در دسی‌لیترشود باعث بروز بیماری کرن ایکتروس می‌گردد
و همراه با معلولیت حرکتی و ذهنی جبران ناپذیر تا آخر عمر می باشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید