کودکان با ایما و اشاره می‌توانند توان گفتاری خود را تقویت کنند


پژوهشگران به تازگی دریافته‌اند که حرکات دست‌ها و سر به شکل ایما و اشاره، مهارتهای گفتاری کودکان را تقویت می‌کند.

در این پژوهش، محققان 50 خانواده را با پیش زمینه‌های متنوع و گوناگون مورد مطالعه قرار دادند. آنها دریافتند: خردسالانی که بیشتر از حرکات دست و سر برای فهماندن منظور خود استفاده می‌کنند، به هنگام رسیدن به سن مدرسه، لغات و واژه‌های بیشتری را نسبت به سایر همسالان خود می‌دانند و دانش واژگان آنها بسیار بهتر است.

بر اساس نتایج این تحقیق، کودکانی که در 14 ماهگی مفاهیم بیشتری را با کمک ایما و اشاره به اطرافیان خود القا می‌کنند در سن 54 ماهگی دانش لغوی آنها بسیار بیشتر و گسترده‌تر است و بنابراین برای حضور در مدرسه آماده تر هستند.

با توجه به نتایج این تحقیق روانشناسان دانشگاه شیکاگو توصیه می‌کنند، والدین و معلمان می‌توانند به کودکان کمک کنند که برای آموزش‌های گفتاری و بهتر صحبت کردن از ایما و اشاره استفاده کنند. نتایج این تحقیق در مجله ساینس منتشر شده و در کنفرانس aaas ارائه می‌شود.

درعین حال این محققان دریافته‌اند که کودکان در خانواده‌هایی که درآمد زیادتر و هم چنین والدین تحصیل کرده دارند، در دوران طفولیت بیشتر از حرکات دست و سر برای ارتباط گرفتن با دیگران استفاده می‌کنند.


پروفسور سوزان گولدین - میدوو در این باره خاطرنشان کرد: دانش لغوی یک فاکتور پیش گویی کننده اصلی درباره موفقیت تحصیلی در مدرسه است و البته ابتدایی‌ترین دلیل این که چرا کودکان خانواده‌های کم درآمد در دوران مدرسه بیشتر دچار مشکلات تحصیلی و ضعف یادگیری هستند.


محققان تاکید کردند: ایما و اشاره و توان صحبت کردن در هم آمیخته هستند و در کنار هم رشد می‌کنند. آنها مطالعات خود را برای کشف علت این تعامل ادامه خواهند داد

/ 0 نظر / 12 بازدید