مشکلات بعد از زایمان"
خونریزی پس از زایمان:
طی زایمان طبیعی معمولاً 5/0 لیتر خون از دست می رود و در زایمان سزارین، این مقدار به 1 لیتر می رسد. اگر میزان خونریزی از این حد فراتر رود، غیر طبیعی است.
علل(درمان) خون ریزی غیرطبیعی در سپری شدن 2 روز پس از زایمان:
1)عدم جمع نشدن کافی رحم:
این اولین حدسی است که پزشک می زند. برعکس سایر نقاط بدن که خونریزی در آن ها از طریق انعقاد بند می آید، رحم به شکل جالبی خونریزی خود را کنترل می کند. رحم برای جلوگیری از خونریزی، حالت انقباض به خود می گیرد. با فشرده شدن رحم، رگ های خونی موجود در آن نیز تحت فشار قرار می گیرند و مقطع آن ها که در اثر جدا شدن جفت(و یا کنده شدن بافت های رحمی در هنگام پریود) بریده شده، بسته می شوند و بدین ترتیب خونریزی مهار می شود. به همین علت است که خونریزی پس از زایمان و یا عادت ماهانه زنان مبتلا به مشکلات انعقادی نیز، بدون هیچ مشکلی بند می آید. اگر به هر دلیلی مثلاً پر بودن و اتساع بیش از حد مثانه و ... رحم نتواند به خوبی سفت و منقبض شود، نمی تواند خونریزی خود را بند بیاورد.
پزشک شما را معاینه کرده و پس از تشخیص علت جمع نشدن رحم، به درمان آن می پردازد.
2)صدمات مامایی:
صدمات و پارگی ها نیز می توانند علت خونریزی غیر طبیعی پس از زایمان باشند. پزشک پس از معاینه دهانه رحم، واژن و بخیه شما، در صورت وجود پارگی، آن را ترمیم می نماید.
3)باقی ماندن بقایای جفت:
باقی ماندن تکه هایی از جفت در داخل رحم، حدسی است که پزشک در صورت طبیعی بودن معایناتی که در بالا ذکر شد، می زند. بنابراین رحم شما را تخلیه و پاک سازی می کند

/ 0 نظر / 9 بازدید